စည္သူေမာင္

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စိတၱသုခလမ္း ေထာင့္၊ေက်ာက္မဲ

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-47322352, 09-47141791

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ၾကက္ၿခံသံုးပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ ဆန္စက္အပိုပစၥည္း၊ ေထာ္လာဂ်ီႀကီး/ေသး အပိုပစၥည္းမ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား