စိန္ရတနာ

လက္ဖက္ေျခာက္

Address :အမွတ္ ၆၇၊ ပတၱျမားလမ္း၊ေက်ာက္မဲ

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-5275697, 09-400443093

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေရႊဖီဦး ၊ ခ်ဥ္ေမႊး၊ ခ်ဥ္နံ႔ ၊ ေလွာ္သင္း၊ စက ၊ စကခ်ဥ္ေမႊး စသည့္ လက္ဖက္အမ်ဳိးအစားမ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page