Add your listing here

Results 1 - 10 of 25

အၿပံဳးပန္း (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422194503, 09-788798128

ဧရာေမ (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254823756, 09-780351056

ေခတ္သစ္ျမတ္ (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၃၃၇၊ ေနာက္လယ္(၇)လမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5178650

ၾကင္ဝါ (ေဒၚ) (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ေဈးလမ္း ေထာင့္၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005048

ေမျမန္မာ (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၇၂၊ ေျမနီလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422213022, 09-692451885

မိမိခိုင္ (မ) (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005048

ျမတ္သဒၵါ (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၃၄၊ ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422198821

ႏြယ္ေလး (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၉/က၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49873652, 09-260378203, 09-454402320

ၿငိမ္း (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

ၿမိတ္ေတာင္လမ္း၊ ေျမနီလမ္း ေထာင့္၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-955209191

ပန္းမာလာ (အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၃၄၄၊ ေနာက္လယ္(၇)လမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49868307