City: South Okkalapa

Results 181 - 210 of 3368

ေအာင္ေအာင္ (ကို) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

မိဂသီ(၁၉)လမ္း၊ ၿငိမ္းေအးသူသမဝါယမဆို္င္ခန္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-451814312, 09-788595597

ေအာင္ေအာင္ (ကို) (ပုလင္းခြံမ်ိဳးစံုႏွင့္ ပစၥည္းေဟာင္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂၆၀၊ သီလလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795293891

ေအာင္ေအာင္ (ဦး) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၁၄၊ ေဒဝဒဟ(၃၃)လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-253292688

ေအာင္ေဘာဂ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၅၁၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-428010477

ေအာင္ဗိုလ္မင္း (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၉၊ ေကာလိယလမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250274894

ေအာင္ဘရားသား (ဗီႏိုင္းပံုႏိွပ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၁၅၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-785441255

ေအာင္ခ်မ္းသာ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ သခင္ဖိုးလွႀကီးလမ္း၊ (၁၄/၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-262434844

ေအာင္ခ်မ္းသာ (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အခန္း ၇၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ဂီ်အီးစီ ဆိုင္ခန္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5143543, 09-5159343

ေအာင္ခ်မ္းသာ (ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၀၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-443143400

ေအာင္ခ်မ္းသာ (ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးသူမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၇၅/ဘီ၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250574899

ေအာင္ခ်မ္းသာ (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

အမွတ္ ၇၂/ဘီ၊ စက္မႈ(၁)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8550401, 09-5008490, 09-795008490

ေအာင္မိသားစု (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၈၊ စက္မႈ(၂)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-570121, 09-5008438

Aung Hein (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၃၅၊ ဒုတိယထပ္၊ သုမဂၤလာလမ္း၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254508904

ေအာင္ဟိန္း (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

စက္မႈ(၆)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250157260

ေအာင္ထိုက္ (ပင္မင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၀၄၂၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5089279, 09-5027175, 09-765027175

ေအာင္ထူးဆန္း (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၈၁၊ ျမင္သာ(၁၁)လမ္း၊ သံသုမာလမ္း ေထာင့္၊ (၁၄/၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-402711945, 09-799582025

ေအာင္ေကာင္း (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၅၁၂၊ ေဇယ်(၁၇)လမ္း၊ ေဇယ်ာလမ္း ေထာင့္၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420735609

ေအာင္ေကာင္းစံ (လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၄၃၊ ေဒဝဒဟလမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8551018

ေအာင္ေကာင္း (ဦး) (ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၇/၁၊ ျမင္သာ(၁၀)လမ္း၊ (၁၄/၁)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250180322

ေအာင္ခိုင္ေမာ္ (ဦး) (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၃၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421143801, 09-975980586, 09-420141048

ေအာင္ခန္႔ပိုင္ (အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၉၇၊ မဂၤလာလမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254609124, 09-964609124

ေအာင္ခန္႔ဖုန္း (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၉၇၊ အေနာ္မာ(၁၁)လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-448043970, 09-252636180

ေအာင္ခန္႔ဘုန္း (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၉၇၊ ေဒဝဒဟ(၁၁)လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-448043970

ေအာင္ေခတ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၅/၃၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ ျဗဟၼစိုရ္သမ၀ါယမဆိုင္ခန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-781226070, 09-421066590

ေအာင္ေခတ္ပိုင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၇၉၂၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ ျဗဟၼစိုရ္သမ၀ါယမဆိုင္ခန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421066590, 09-781226070

ေအာင္ကုိမင္း (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၁၈၇/ေအ၊ ရာဇသူရ(၁၄)လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43180969

ေအာင္ေက်ာ္ (သံပန္း၊သံတံခါးႏွင့္အျခား)

အမွတ္ ၅၄၃၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73025154, 09-261019509

Aung Kyaw Group (သံပန္း၊သံတံခါးႏွင့္အျခား)

ျမင္သာ(၆)လမ္း၊ ျမင္သာေဈး အနီး၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေအာင္ေက်ာ္အဖြဲ႔ (သံပန္း၊သံတံခါးႏွင့္အျခား)

ေရႊဖီခိုင္ညႇာလမ္း၊ ျမင္သာေဈး အနီး၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5157559, 09-785157559, 09-450033916