City: Pabedan

Results 1 - 30 of 5791

E.G [Farook] (တြင္ခံုသံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ (၂၅)လမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5167010, 09-785167078, 09-8615522

Ever Fine Trading Co.,Ltd. (ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၉၊ (၂၉)လမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-386964, 09-5175334

အခိ်န္ေကာင္း (ဂဏန္းတြက္စက္)

အမွတ္ ၂၇၉၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-240162, 01-240101, 01-381744

ဟိန္းထက္ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

(အေနာက္(ေအ))-႐ံု၊ အခန္း ၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-248244, 09-73045263

U Thamardi Int'l Co.,Ltd. (စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆၈၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-251839, 01-251838, 09-5112881

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (ဘဏ္ခြဲ ၄) (ဘဏ္မ်ား (အစိုးရ))

အမွတ္ ၆၂၅၊ ကုန္သည္လမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-371527, 01-375048, 01-373987

1 Stop Mart (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၅/၁၈၇၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Upper Middle Block၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-895203551

၁၁၁ (လက္ဝတ္ရတနာ အေရာင္းဆိုင္)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၅/၁၀၆/၁၁၁/၁၁၂/၁၆၇၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5115492

၁၁၁ (ႏိုင္ငံျခားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အခန္း ၈၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈးသစ္၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254263543, 01-578317

111 KZM (စာအုပ္ခ်ဳပ္၊ စကၠဴျဖတ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၁၁၊ (၃၁)လမ္း၊ Upper Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-777433032

119 Fashion Complex & Store (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၄၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-387330, 01-387867

119 Fashion Complex & Store (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၈၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-387867, 01-387330

119 Fashion Complex & Store (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၀/၂၆၂၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-373219, 01-373125

၁၂၁ (စကၠဴႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၁၊ (၃၁)လမ္း၊ Upper Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-387616, 09-785103647, 09-5103647, 09-5504965

၁၂၈ (ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၈၊ (၃၁)လမ္း၊ Upper Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-241233

133 [YTT Co.,Ltd.] (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၇၅၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-389032, 01-381729, 01-246484, 01-254640

၁၄၄ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

(အေရွ႕(စီ))-႐ံု၊ အခန္း ၁၄၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5118370