ဇာတိမာန္

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :ေရဦး-ခင္ဦး-ေ႐ႊဘို-မႏၲေလးကားလမ္း၊ အင္းပတ္ေကြ႕၊ မူးတံတားအေ႐ွ႕ထိပ္၊ေရဦး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400408585, 09-958715777

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အရည္အေသြးႏွင့္ အခ်ိန္အတြယ္မွန္ကန္ျပည့္ဝမႈ အာမခံေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။