ေက်ာ္တင့္(ဦး)

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :ကေလးဝလမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊ေရဦး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-258409266, 09-256048088

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး။