ေ႐ႊဆုေဝ

ဆန္စက္မ်ား

Slogan :

Address :မႏၲေလး-ေ႐ႊဘိုလမ္း၊ ေ႐ႊဘိုခ႐ိုင္၊ စိုင္ႏိုင္ေလးေက်း႐ြာ ၊ဝက္လက္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2025455, 09-782025455

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အဆင့္ျမင့္ သန္႔စင္ၿပီးေရႊဘိုဆန္အမ်ဳိးမ်ဳိး လက္လီ၊ လက္ကားရရွိနိုင္သည္။