သက္ျပင္း(ဦး)(သား)ေဆးတိုက္

တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား

Address :သရက္ၿခံ(၁)လမ္း၊ ဆရာဦးသန္းထြန္း-(ဦးသက္ျပင္းသားေဆးတိုက္)၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-442209150, 09-2101024

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အသည္း၊ ႏွလံုး၊ ကေလးသူငယ္နာ ေရာဂါမ်ားကုသေပးျခင္း။

Other Business Categories

  • တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား

Share This Page