ျမန္မာ့ဟန္

ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ေ႐ႊတန္ဆာဘုရားအနီး၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-442383769, 09-791198037

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဝယ္ၿပီးပစၥည္း လဲလွယ္ေပးတယ္။
  • ေအာ္ဒါ လက္ခံသည္။

Share This Page