ဘုရင္

တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :ေ႐ႊမာလာလမ္း၊ ဘုန္းလက္႐ံုးလမ္း ေထာင့္၊ စက္မွဳဇုန္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 075-22584, 09-780259419

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေဆးအာနိသင္-ဤေဆးသည္ အပူအေအးမွ်ေသာ ေဆးျဖစ္သည္။ဓါတ္ခ်ဳပ္ေစျခင္း၊ ဓါတ္သြားေစျခင္း၊ ေခၽြးငုတ္ေစျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ေစျခင္း၊ ဝမ္းမီးႏု႔ံေစျခင္း၊ ထက္ေစျခင္းတို႔ႏွင့္ ခႏၶာအတြင္းပစၥည္းမ်ား နာက်င္ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ မျဖစ္ေစပါ။ဤေဆးကိုမွီဝဲျခင္းျဖင့္ ေျခ၊ လက္ေပါ့ပါးေစျခင္း၊ အစာေၾကေလလည္ေစျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းရင္တြင္း၌႐ိွေသာ ေလေရာဂါကိုၿဖိဳခြဲေစျခင္း၊ ဆီး ဝမ္း ေလ မွန္ကန္ေစျခင္းႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားအားသန္႔႐ွင္းက်ယ္ျပန္႕ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္သြက္လက္ေပါ့ပါးလန္းဆန္းေစပါသည္။ခႏၶာကိုယ္ အပူလြန္ကဲလာေစမႈကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္စြမ္း႐ိွပါသည္။ ေဆးအညႊန္း- တစ္ႀကိမ္လွ်င္(၃)လံုးႏႈန္းတစ္ေန႔(၃)ႀကိမ္ ေရေအးျဖင့္ (၁၅)ရက္မွီဝဲသြားပါက သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ဤေဆးသည္ ပံုမွန္ထက္ျမင့္တက္ေနေသာ ေသြးဖိအားကိုသာက်ေစၿပီး ပံုမွန္ထက္ ပိုက်သြားေအာင္ ခ်ေပးသည့္ေဆးမဟုတ္ပါ။ ေသြးတိုးမ႐ိွေသာ္လည္း လုိအပ္လွ်င္ ညစဥ္(၅)လံုးႏႈန္းေရေအးျဖင့္ ပံုမွန္မွီဝဲသြားႏိုင္ပါက အစာေၾကေလလည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ကိုယ္လံုး ေပါ့ပါးၾကည္လင္၍ အထူးေနလို႔ေကာင္းေစပါသည္။
  • ေသြးတိုးေရာဂါ-ေသြးဖိအား(ေသြးတိုးမႈ)အနည္းအမ်ားအလိုက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၅)လံုးမွ (၇)လံုးထိ နံနက္၊ ေန႔၊ ည တစ္ေန႔(၃)ႀကိမ္ ေရေအးျဖင့္မွီဝဲပါ။ ပံုမွန္ျဖစ္သြားပါလွ်င္ ညတစ္ႀကိမ္သာပံုမွန္ေသာက္သြားပါ။ ေသြးဖိအား အလြန္ျမင့္တက္ေနေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေသြးဖိအားမ်ားေနေသာ ေဝဒနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္(၁၀)လံုးႏႈန္းအထိ တိုး၍မွီဝဲႏိုင္ပါသည္။ သြကၡ်ာပါဒေလငန္းေရာဂါ- ေ႐ွာက္သီး(၂၅)က်ပ္သား၊ ေ႐ွာက္႐ြက္(၂၅)က်ပ္သား၊ ထန္းဖိုထန္းလ်က္(၂၅)က်ပ္သားတို႔ကို ေရ(၃)ပိႆာႏွင့္ ထက္ဝက္က်ေအာင္ က်ိဳပါ။ ၎အရည္ အၾကမ္းပန္ကန္ တစ္လံုးစာႏွင့္ ေဆး(၅)လံုးမွ (၁၀)လံုး ခ်င့္ခ်ိန္တြဲဖက္လွ်က္ တစ္ေန႔(၃)ႀကိမ္ (၄၅)ရက္မွီဝဲပါက သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ေလေအာင့္ဗိုက္နာေဝဒနာ- ေဆး(၅)လံုးမွ (၁၀)လံုးထိ ခ်င့္ခ်ိန္လွ်က္ေရက်က္ေႏြးျဖင့္ (၁-၂)နာရီျခား၍ ေသာက္ေပးသြားပါ။ ေဝဒနာျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း ေရေအးေသာက္ျခင္း ခတၱေ႐ွာင္ၾကဥ္ထားပါ။