စိန္စည္ေအာင္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေဈးေတာင္ဘက္ထိပ္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-442275077, 09-777946200

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိႏိုင္ပါသည္။

Share This Page