ဆင္မင္း

ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္)

Address :ဆိပ္ခြန္႐ြာ၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100373, 09-2043120

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page