ေငြတံခါး

ဟိုတယ္မ်ား

Address :မႏၲေလး-ေရႊဘိုလမ္း၊ ေ႐ႊဘိုကားႀကီးကြင္းေတာင္ဘက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-898088771, 09-898088772

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • တည္းခိုရိပ္သာမ်ား

Share This Page