လွ(ေဒၚ)(မိသားစု)

ငါးဒိုင္၊ ငါးေဈးမ်ား

Slogan :

Address :ေအာင္ေဇယ်ေဈး ေျမာက္ဘက္၊ ဘူတာအနီး၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100340, 09-772100340

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဧရာဝတီငါးမႈန္႔ ၊ ငါးၾကင္းမ်က္ဆံနီ၊ ငါးၾကင္းျဖဴ၊ ငါးၾကင္းေ႐ႊဝါ၊ ငါးတန္၊ ငါးမုတ္၊ ငါးအံုတံု(ငါးသိုင္းေခါင္းပြ)၊ ႏိုင္းတီလာဗီးယား၊ ထိုင္ဝမ္ငါးခံုးမ ငါးမ်ဳိးစံုရရွိနိုင္ပါသည္။
  • ငါးမ်ဳိးစံု နယ္သို႔ ျဖန္႔ခ်ိသည္၊ လက္လီ၊လက္ကားရရွိနိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား