လွ(ေဒၚ)မိသားစု

ငါးဒိုင္၊ ငါးေဈးမ်ား

Slogan :

Address :ေအာင္ေဇယ်ေဈး ေျမာက္ဘက္၊ ဘူတာအနီး၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 075-21803, 09-426460786, 075-21260

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours