စိန္ေဝရတီထြန္း

စတိုးဆိုင္မ်ား

Address :ေ႐ႊဘို-ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္း၊ သူဇာရပ္၊ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-898907657, 09-409506077

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Other Business Categories

  • ကုန္စံုဆိုင္မ်ား

Share This Page