စည္သူေက်ာ္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Address :ဘုန္းလက္႐ံုးလမ္း၊ ေရႊဘိုစက္မွဳဇုန္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5165090, 09-791274799

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • သံထည္၊ သံဖရိန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

Share This Page