ေအးျမဂုဏ္ရည္

ေျမအိုး၊ စဥ့္အိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :ႏြယ္ၿငိမ္းရပ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100815, 09-256066667

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စဥ့္ပစၥည္း၊ စဥ့္အိုး၊ စဥ့္ပန္းအိုး၊ ေျမပန္းအိုး အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္ေရး။
  • လက္ရာေကာင္းမြန္၍ အရည္အေသြးအာမခံသည္။ လက္လီ၊ လက္ကားရႏိုင္သည္။