ဟံဝင္းေစာ

ေျမအိုး၊ စဥ့္အိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :ြယ္ၿငိမ္းရပ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400419202, 09-777658829

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လက္လီ၊ လက္ကားရရွိနိုင္ပါသည္။
  • အိမ္အေရာက္ပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈရွိပါသည္။