ကမ႓ာေက်ာ္

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :ဘံုစံေက်ာင္းလမ္း၊ ဆင္႐ံုရပ္၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100114, 09-47054471

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စက္ႀကိတ္ထံုး၊ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ ဘိလပ္ေျမေရာင္းဝယ္ေရး