ဂ်ိဳးျဖဴ

ခ်ည္ထုတ္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :ဆိပ္ခြန္႐ြာ၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100691, 09-774077454

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ယက္ကန္းလုပ္ငန္း ၊ ခ်ည္ႏွင့္ ဆိုးေဆးေရာင္းဝယ္ေရး ၊ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး။