ျမတ္ပြင့္ခိုင္

ပြဲ႐ံုမ်ား (ဆန္)

Address :ေ႐ႊဘို-ေရဦးလမ္း၊ ဇီးကုန္းေလး႐ြာ၊ေ႐ႊဘို

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-794046620, 09-794046630

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ လက္လီ၊ လက္ကားရျခင္း။
  • သန္႔စင္ၿပီးဆန္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Other Business Categories

  • ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page