လွ(ေဒၚ)(မိသားစု)ငါးဒိုင္

ငါးဒိုင္၊ ငါးေဈးမ်ား

Address :ေအာင္ေဇယ်ေဈး ေျမာက္ဘက္၊ ဘူတာအနီး၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 075-2021803, 09-400425786

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဧရာဝတီငါးမႈန္႔ ၊ ငါးၾကင္းမ်က္ဆံနီ၊ ငါးၾကင္းျဖဴ၊ ငါးၾကင္းေ႐ႊဝါ၊ ငါးတန္၊ ငါးမုတ္၊ ငါးအံုတံု(ငါးသိုင္းေခါင္းပြ)၊ ႏိုင္းတီလာဗီးယား၊ ထိုင္ဝမ္ငါးခံုးမ ငါးမ်ဳိးစံုရရွိနိုင္ပါသည္။
  • ငါးမ်ဳိးစံု နယ္သို႔ ျဖန္႔ခ်ိသည္၊ လက္လီ၊လက္ကားရရွိနိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page