ကမ႓ာေက်ာ္

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :ဘံုစံေက်ာင္းလမ္း၊ ဆင္႐ံုရပ္၊ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100114, 075-2021635

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စက္ႀကိတ္ထံုး၊အုတ္၊သဲ၊ေက်ာက္၊ဘိလပ္ေျမ ေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား