ေအာင္ပင္လယ္

ငါးမုန္႔၊ ပုစြန္မုန္႔

Slogan :

Address :မသိန္းတန္ကြက္သစ္၊ဆားေတာင္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400428323, 09-798077011

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ငါးမုန္႕ ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုးံဝမပါဝင္ပါ။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား