ပင္လယ္ေအာ္

ငါးမုန္႔၊ ပုစြန္မုန္႔

Slogan :

Address :သင္းတြဲရပ္ကြက္၊ဆားေတာင္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-797975411, 09-400511966

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အရသာႏွင့္ ေဈးႏႈန္းထိုက္တန္မႈအ႐ိွွဆံုး ပုဇြန္မုန္႔ ၊ ငါးမုန္႔ႏွင့္ သတ္သတ္လြတ္ ၾကက္သြန္မုန္႔ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား