ေ႐ႊေဇယ်ာ

ဆန္စက္မ်ား

Slogan :

Address :ထူပါ႐ံုလမ္း၊ မင္းလမ္းရပ္ကြက္၊စစ္ကိုင္း

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-765109910, 09-965109910

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အဆင့္ျမင့္ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး