အင္တာနယ္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :မိုးဇာေက်ာင္းအေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ ေဈးအေ႐ွ႕ဘက္လမ္း၊စစ္ကိုင္း

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-91020863, 09-791154756

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page