ခိုင္ေ႐ႊဝါ

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :ေသာတာပန္ရပ္၊စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-454163078, 09-897639462

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours