ပြင့္ဦး

ပြဲ႐ံုမ်ား (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

Slogan :

Address :အမွတ္ ခ/၃၆၁၊ ေအာင္ရိပ္သာလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ မုံ႐ြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2130347, 071-23767

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours