ဟာၾကဴလီ

ဖိနပ္ဆိုင္

Address :သီရိရတနာေဈး၊ ေျမာက္ဘက္တိုက္တန္းအလယ္ေပါက္၊ မုံ႐ြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2133028, 09-442076242

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္ ေစ်းႏူန္းမွန္သည္။
  • လက္လီလက္ကားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား

Share This Page