ပါရမီ

ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား

Address :ခ်မ္းသာႀကီးဘုရားလမ္း၊ ပါရမီပညာ့ရိပ္မြန္စာသင္ေက်ာင္း၊ မုံ႐ြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2132142, 09-952132142

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Guide/Study ခ်ိန္မ်ားလည္းရွိျခင္း ၊ ပန္းခ်ီ ၊ အားကစား ၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားလည္းသင္ႀကားေပးျခင္း
  • " ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ပါရမီရွိမည္ "

Share This Page