ေကာင္းျပည့္စံု

ေမြးျမဴေရးအစာ

Slogan :

Address :သာစည္လမ္း၊ ၾကားလမ္း၊ တီတီစီပညာေရးေကာလိပ္အေ႐ွ႕ဘက္၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ မုံ႐ြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2130632, 09-2110574, 09-47080026

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေကာင္းျပည့္စံုဥစားၾကက္မစာ၊ ငံုးဥ၊ ငံုးမစာ၊ Deheus မွထြက္႐ိွေသာအစာမ်ား CP ေမြးျမဴေရးအစာ၊ဆန္ၾကမ္း၊ New Hope ငံုးစာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
  • ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ိွပါသည္။