ကံခ်မ္းသာ

႐ိုးရာဝတ္စံုဆိုင္မ်ား

Address :႐ံုးႀကီးလမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း ေျမာက္ဘက္၊ လွ်ပ္စစ္႐ံုးအနီး၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊ မံုရြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2132833

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္
  • လက္လီ၊လက္ကားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အထည္ဆိုင္မ်ား

Share This Page