ဝင္းမင္း

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :ေဈးလမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊ မုံ႐ြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-258151825, 09-952131117

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ၿမိဳ႔တြင္း(အိမ္) / နယ္(ကားဂိတ္) အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

Share This Page