ျမန္မာသရဖီကိုရီးယားၾကမ္းခင္း

အိမ္တြင္းအလွဆင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၄/၁၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗ်ားဓမၼာ႐ံုအနီး၊ စိန္ေဒါင္းယဥ္လႊစက္ေ႐ွ႕၊ မံု႐ြာေတာင္ရပ္ကြက္၊မံုရြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-955264769, 09-774031411

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကိုရီးယားပါေကး ၊ ၾကမ္းခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ပစၥည္းမွန္ေစ်းႏူန္းမွန္သည္။

Share This Page