မင္းသီဟ

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :စက္မွဳဇုန္(၁)၊ ဟိုင္းေဝးလမ္း၊မံုရြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-777535025

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page