ေက်ာ္စည္သူ

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :ေဈးလမ္း၊ အေရွ႕ေက်ာက္တိုက္၊ မုံ႐ြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2110944, 09-400461644, 09-2401877

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Gas မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ဳိး ျဖန္႔ခ်ိေရး။

Share This Page