ထြန္းမိသားစု

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :စက္မွဳဇုန္ရပ္ကြက္၊ မုံ႐ြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2131731, 071-2025105

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကားအပိုပစၥည္းမ်ိဳးစံု၊ လက္လီ၊ လက္ကားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Share This Page