ပေဒသာ

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :ေအာင္မဟာလမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊ မုံ႐ြာ

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2132604, 09-426450264

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ္ိ္ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္အေရာက္/နယ္(ကားဂိတ္)အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးပါသည္။
  • ဘိလပ္ေျမအာမခံ လက္လီလက္ကားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး
  • ဘိလပ္ေျမ

Share This Page