ခိုင္မိုး

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တာဟန္းရပ္ကြက္၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-425007673, 09-264309092

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာေရာင္းဝယ္ေရး။
  • စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေဆးႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ိဳးစံု ႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ရ႐ွိပါသည္။

Other Business Categories

  • ဓာတ္ေျမၾသဇာ