ဖိုးသား(ကို)

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၁/၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ စမ္းၿမိဳ႕ရပ္ကြက္၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-890375755, 09-400464980

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္
  • ထိုင္းဘီးႀကီး၊ ဘီးေသးႏွင့္ တ႐ုတ္ဆိုင္ကယ္မ်ိဳးစံု ရ႐ွိပါသည္။

Other Business Categories

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page