သီရိကမ႓ာစႏၵာ-ကုမၸဏီလီမိတက္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အာတီစီ အေနာက္ဘက္၊ သဇင္ရပ္ကြက္၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5106982, 09-785106982

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆိုင္ကယ္ျဖန္႔ခ်ိေရး၊

Share This Page