ေ႐ႊမန္းသူ

ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား

Address :နတ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ နယ္ေျမ(၁)၊ ၿမိဳ႕သာရပ္ကြက္၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402601904

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကိတ္ႏွင့္မုန္႔မ်ိဳးစံု

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page