ခန္႔မိသားစု

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေျမနီလမ္းႏွင့္ ခြာညိဳလမ္းေထာင့္၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5032664, 09-259017272

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္၊
  • လက္လီ၊ လကၠား။

Share This Page