ျမပုလဲ

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပင္လံုရပ္ကြက္၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-896472032, 073-21805

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မွန္မ်ိဳးစံု၊ စတီးပို္က္၊ စတီးျပားႏွင့္ အလူမီနီယံ၊ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၊ ဒိုင္နမို၊ မီးစက္၊ ေရစုပ္စက္၊ ေရေမာ္တာ၊ ကြန္ပရက္ဆာ၊ ေမာ္တာ ႏွင့္ စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • မွန္ႏွင့္ ၾကည့္မွန္အမ်ိဳးမ်ိဳး
  • အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း

Share This Page