ဇမၺဴဟိန္း

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သာရပ္ကြက္၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400457995, 09-400457996

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကားပစၥည္းမ်ိဳးစံုရသည္။

Share This Page