ေ႐ႊေမတၱာ

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Slogan :

Address :ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ စကားလွဘုရားေတာင္ဘက္အနီး၊ ေအာင္သစၥာရပ္ကြက္၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-975066664, 09-400305177

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လယ္ယာသံုးထြန္စက္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားအေရာင္းစင္တာ။

Other Business Categories

  • စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား