ေမာ္ဒန္

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သဇင္(၈)၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400534688, 09-963793246

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္

Share This Page